ஊடக வெளியீடுகள்

Filter:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 26-09-2019 அன்று இலால்குடி கோட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2019

சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 26-09-2019 அன்று இலால்குடி கோட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது ( PDF 164 KB)

மேலும் பல
Spl. GDP for differently Abled persons held at Srirangam Sub Collector Office on 16-09-2019

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 16-09-2019 அன்று ஸ்ரீரங்கம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2019

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 16-09-2019 அன்று ஸ்ரீரங்கம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது ( PDF 181 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 16-09-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2019

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 16-09-2019

மேலும் பல
Kudimaramathu marungapuri

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மருங்காபுரி ஒன்றியங்களில் குடிமராமத்து பணியை அய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/09/2019

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மருங்காபுரி ஒன்றியங்களில் குடிமராமத்து பணியை அய்வு செய்தார் (PDF 178KB)

மேலும் பல
poshan-Abhiyaan

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதம் 2019 ஊட்டச்சத்து கண்காட்சியை தொடங்கிவைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/09/2019

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதம் 2019 ஊட்டச்சத்து கண்காட்சியை தொடங்கிவைத்தார் (PDF 453KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மழை அளவு அறிக்கை- 20-09-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/09/2019

மழை அளவு அறிக்கை- 20-09-2019 (PDF 1098KB)

மேலும் பல
Kudimaramath Works Inspection at Thuraiyur Taluk

மண்ணச்சநல்லூர் மற்றும் உப்பிலியாபுரம் ஓன்றியங்களில் நடைபெறும் குடிமராமத்து திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/09/2019

மண்ணச்சநல்லூர் மற்றும் உப்பிலியாபுரம் ஓன்றியங்களில் நடைபெறும் குடிமராமத்து திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு செய்தார் ( PDF 1 MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அம்மா பூங்கா மற்றும் அம்மா உடற்பயிற்சி கூடம் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/09/2019

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அம்மா பூங்கா மற்றும் அம்மா உடற்பயிற்சி கூடம் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி ( PDF 3 MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பொதுவிநியோகத் திட்ட குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 14/09/2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/09/2019

பொதுவிநியோகத் திட்ட குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 14/09/2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது (PDF 1 MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மழை அளவு அறிக்கை- 12-09-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/09/2019

மழை அளவு அறிக்கை- 12-09-2019 ( PDF 225 KB)

மேலும் பல