ஊடக வெளியீடுகள்

Filter:
District Collector Inaugurated the Science Exhibition

47வது ஜவஹர்லால்நேரு அறிவியல் கண்காட்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/10/2019

47வது ஜவஹர்லால்நேரு அறிவியல் கண்காட்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் ( PDF 251KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 14-10-2019 அன்று ஸ்ரீரங்கம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/10/2019

சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 14-10-2019 அன்று ஸ்ரீரங்கம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது( PDF 180 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 31-10-2019 அன்று திருச்சிராப்பள்ளி கோட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/10/2019

சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 31-10-2019 அன்று திருச்சிராப்பள்ளி கோட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது ( PDF 183 KB)

மேலும் பல
Monday GDP - 14-10-2019

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 14-10-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2019

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 14-10-2019 ( PDF 214 KB)

மேலும் பல
Mock Drill on the eve of International Disaster Reduction Day

சர்வதேச பேரிடர் மேலாண்மை குறைப்பு தினத்தையொட்டி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை செயல்விளக்கம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2019

சர்வதேச பேரிடர் மேலாண்மை குறைப்பு தினத்தையொட்டி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை செயல்விளக்கம் நடைபெற்றது ( PDF 313 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் அம்மா திட்டம் முகாம் 18-10-2019 அன்று நடைபெறும் கிராமங்களின் பட்டியல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2019

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் அம்மா திட்டம் முகாம் 18-10-2019 அன்று நடைபெறும் கிராமங்களின் பட்டியல் ( PDF 205 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மழை அளவு அறிக்கை – 14-10-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2019

மழை அளவு அறிக்கை – 14-10-2019 ( PDF 623 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வாரிசுகளால் கைவிடப்படும் பெற்றோர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் தீர்பாயத்தில் மனு செய்து பரிகாரம் தேடிக்கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தகவல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/10/2019

வாரிசுகளால் கைவிடப்படும் பெற்றோர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் தீர்பாயத்தில் மனு செய்து பரிகாரம் தேடிக்கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தகவல் (PDF 383 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் மூலம் கோமாரி நோய் தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறவுள்ளது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தகவல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/10/2019

கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் மூலம் கோமாரி நோய் தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறவுள்ளது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தகவல் (PDF 244 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அனைத்து கோட்டாச்சியர் அலுவலகங்களிலும் வருகின்ற 31.10.2019 அன்று சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தகவல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/10/2019

அனைத்து கோட்டாச்சியர் அலுவலகங்களிலும் வருகின்ற 31.10.2019 அன்று சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தகவல் (PDF 190 KB)

மேலும் பல