ஊடக வெளியீடுகள்

Sports News

33வது தேசிய சதுரங்க சேம்பியன்ஷீப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2019

33வது தேசிய சதுரங்க சேம்பியன்ஷீப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார் ( PDF 741 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணயத்தால் நடத்தப்படும் Junior Scientific Office in Forensic Science பதவிக்கான தேர்வு 24-08-2019 அன்று நடைபெறுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2019

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணயத்தால் நடத்தப்படும் Junior Scientific Office in Forensic Science பதவிக்கான தேர்வு 24-08-2019 அன்று நடைபெறுகிறது ( PDF 773 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி ( PDF 2 MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மழை அளவு அறிக்கை 21-08-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

மழை அளவு அறிக்கை 21-08-2019 ( PDF 198 KB)

மேலும் பல
Vinayagar chathurthi Meeting photo

மாவட்ட அலுவலர்களுடன் விநாயக சதுர்த்தி விழா பாதுகாப்புத் தொடர்பான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

மாவட்ட அலுவலர்களுடன் விநாயக சதுர்த்தி விழா பாதுகாப்புத் தொடர்பான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் ( PDF 2 MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மண்புமிகு முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் திட்டம் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

மண்புமிகு முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் திட்டம் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி ( PDF 895 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகு அலுவலகத்தின் பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகு அலுவலகத்தின் பத்திரிக்கை செய்தி ( PDF 856 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட கருவூல அலுவலகத்தின் பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட கருவூல அலுவலகத்தின் பத்திரிக்கை செய்தி (PDF 713 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சூரிய சக்தியில் இயங்கும் உலர்த்திகள் பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/08/2019

சூரிய சக்தியில் இயங்கும் உலர்த்திகள் பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது ( PDF 2 MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாய இயந்திரங்கள் மானியத்தில் பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/08/2019

விவசாய இயந்திரங்கள் மானியத்தில் பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது ( PDF 1 MB)

மேலும் பல