ஊடக வெளியீடுகள்

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மழை அளவு அறிக்கை – 22-08-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2019

மழை அளவு அறிக்கை – 22-08-2019 ( PDF 1 MB)

மேலும் பல
Centre for Applied Research in Data Science (CARDS) Inaguration

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் தகவல் அறிவியல் பயன்பாடு ஆராய்ச்சிக்கான மையத்தை திருச்சிராப்பள்ளி இந்திய மேலாண்மை கழக வளாகத்தில் தொடங்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2019

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் தகவல் அறிவியல் பயன்பாடு ஆராய்ச்சிக்கான மையத்தை திருச்சிராப்பள்ளி இந்திய மேலாண்மை கழக வளாகத்தில் தொடங்கி வைத்தார்கள் ( PDF 235 KB)

மேலும் பல
Employment Office News

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் என்பதை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் என பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டது தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2019

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் என்பதை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் என பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டது தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி ( PDF 431 KB)

மேலும் பல
Library Dept News

நூலக தின விழா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் 21-08-2019 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2019

நூலக தின விழா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் 21-08-2019 அன்று நடைபெற்றது (PDF 365 KB)

மேலும் பல
Sports News

33வது தேசிய சதுரங்க சேம்பியன்ஷீப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2019

33வது தேசிய சதுரங்க சேம்பியன்ஷீப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார் ( PDF 741 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணயத்தால் நடத்தப்படும் Junior Scientific Office in Forensic Science பதவிக்கான தேர்வு 24-08-2019 அன்று நடைபெறுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2019

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணயத்தால் நடத்தப்படும் Junior Scientific Office in Forensic Science பதவிக்கான தேர்வு 24-08-2019 அன்று நடைபெறுகிறது ( PDF 773 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி ( PDF 2 MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மழை அளவு அறிக்கை 21-08-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

மழை அளவு அறிக்கை 21-08-2019 ( PDF 198 KB)

மேலும் பல
Vinayagar chathurthi Meeting photo

மாவட்ட அலுவலர்களுடன் விநாயக சதுர்த்தி விழா பாதுகாப்புத் தொடர்பான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

மாவட்ட அலுவலர்களுடன் விநாயக சதுர்த்தி விழா பாதுகாப்புத் தொடர்பான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் ( PDF 2 MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மண்புமிகு முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் திட்டம் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

மண்புமிகு முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் திட்டம் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி ( PDF 895 KB)

மேலும் பல