ஊடக வெளியீடுகள்

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வாக்காளர் புகைப்படசீட்டு தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/04/2019

வாக்காளர் புகைப்படசீட்டு தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி( PDF 237 KB)

மேலும் பல
District Election Officer- Inspected the Counting Centre

வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/04/2019

வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு செய்தார் ( PDF 213 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் 2019- பத்திரிக்கை செய்தி – 04/04/2019 அன்று பறக்கும் படையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட தொகை விவரம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/04/2019

பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் 2019- பத்திரிக்கை செய்தி – 04/04/2019 அன்று பறக்கும் படையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட தொகை விவரம்( PDF 1 MB)

மேலும் பல
Counting Centre Inspection -by District Collector

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – வாக்கு எண்ணும் மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2019

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – வாக்கு எண்ணும் மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார் ( PDF 117 KB)

மேலும் பல
GELS2019--Expenditure Observer Inspection

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – செலவின பார்வையாளர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2019

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – செலவின பார்வையாளர் ஆய்வு( PDF 80 KB)

மேலும் பல
Expenditure Observer- Meeting on 01.04.2019

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – செலவின பார்வையாளர் ஆய்வுக் கூட்டம் 01/04/2019 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2019

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – செலவின பார்வையாளர் ஆய்வுக் கூட்டம் 01/04/2019 அன்று நடைபெற்றது ( PDF 240 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2019

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் பத்திரிக்கை செய்தி ( PDF 288 KB)

மேலும் பல
GELS2019- District Collector -- Press Meet

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2019

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு ( PDF 237 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – திருச்சிராப்பள்ளி பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் ( படிவம் 7A)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/03/2019

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – திருச்சிராப்பள்ளி பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் ( படிவம் 7A) ( PDF 634 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பாராளுமன்ற பொது தேர்தல் 2019 – பொது பார்வையாளர் திரு. அமித் குமார் இ.ஆ,ப – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/03/2019

பாராளுமன்ற பொது தேர்தல் 2019 – பொது பார்வையாளர் திரு. அமித் குமார் இ.ஆ,ப – பத்திரிக்கை செய்தி ( PDF 122 KB)

மேலும் பல