Close

மின்சாரம்

உதவி செயற் பொறியாளர், கண்டோன்மெண்ட்

இ.பி வளாகம், தென்னூர் , திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017

மின்னஞ்சல் : trm4421aee4[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 04312460148
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tangedco.gov.in/contact1.html

உதவி செயற் பொறியாளர், பாலக்கரை

இ.பி வளாகம், தென்னூர் , திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017

மின்னஞ்சல் : trm4421aee3[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0431-2793220
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tangedco.gov.in/contact1.html

உதவி செயற் பொறியாளர், மலைக்கோட்டை

இ.பி வளாகம், தென்னூர், திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017

மின்னஞ்சல் : trm4421aee2[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 04312793220
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tangedco.gov.in/contact1.html

உதவி செயற்பொறியாளர், தென்னூர்

இ.பி வளாகம், தென்னூர் , திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017

மின்னஞ்சல் : trm4421aee1[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 04312794237
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tangedco.gov.in/contact1.html

உதவி பொறியாளர்

இ.பி வளாகம், தென்னூர் , திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017

மின்னஞ்சல் : trm201ae[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 04312794237
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tangedco.gov.in/contact1.html

உதவி பொறியாளர் , தில்லைநகர்

இ.பி வளாகம், தென்னூர் , திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017

மின்னஞ்சல் : trm204ae[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0431-2791467
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tangedco.gov.in/contact1.html

உதவி பொறியாளர், காந்தி மார்க்கெட்

இ.பி வளாகம், தென்னூர் , திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017

மின்னஞ்சல் : trm210ae[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0431-2793220
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tangedco.gov.in/contact1.html

உதவி பொறியாளர், சந்திப்பு

110 KV எஸ்எஸ் காம்ப்லெஸ், கலெக்டர் ஆபிஸ் ரோடு, திருச்சிராப்பள்ளி - 620 001

மின்னஞ்சல் : trm211ae[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0431-2414749
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tangedco.gov.in/contact1.html

உதவி பொறியாளர், செந்தண்ணீர்புரம்

இ.பி வளாகம், தென்னூர் , திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017

மின்னஞ்சல் : trm209ae[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0431-2793220
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tangedco.gov.in/contact1.html

உதவி பொறியாளர், பாலக்கரை

இ.பி வளாகம், தென்னூர் , திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017

மின்னஞ்சல் : trm208ae[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0431-2793220
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tangedco.gov.in/contact1.html