அறிவிப்புகள்

தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் இறுதி நாள் கோப்பு
தமிழக ராணுவ தொழில் வழித்தடத்தை மாண்புமிகு ராணுவத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் 20-01-2019 அன்று துவக்கிவைக்கிறார்

தமிழக ராணுவ தொழில் வழித்தடத்தை மாண்புமிகு ராணுவத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் 20-01-2019 அன்று துவக்கிவைக்கிறார்

18/01/2019 20/01/2019 பதிவிறக்கங்கள் (123 KB)
அனைத்து மகளிர் விடுதிகள் பதிவு தொடர்பான -பத்திரிக்கை செய்தி

அனைத்து மகளிர் விடுதிகள் பதிவு தொடர்பான -பத்திரிக்கை செய்தி

12/01/2019 31/01/2019 பதிவிறக்கங்கள் (616 KB)
தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம்- தொகுதி I தேர்வுகளுக்கு – இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்

தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம்- தொகுதி I தேர்வுகளுக்கு – இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்

11/01/2019 31/01/2019 பதிவிறக்கங்கள் (202 KB)
திருச்சிராப்பள்ளி பகுதிநேர ஊழியர்களின் சம்பள விகிதம் 2018-19

திருச்சிராப்பள்ளி பகுதிநேர ஊழியர்களின் சம்பள விகிதம் 2018-19

26/12/2018 31/03/2019 பதிவிறக்கங்கள் (248 KB)
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக பத்திரிக்கை செய்தி

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக பத்திரிக்கை செய்தி ( PDF 263 KB)

26/10/2018 24/01/2019 பதிவிறக்கங்கள் (263 KB)
தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் பத்திரிக்கை செய்தி

தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் பத்திரிக்கை செய்தி

26/10/2018 26/02/2019 பதிவிறக்கங்கள் (151 KB)
தற்காலிக பணியாளர்களுக்கு 2018-2019 ஆண்டிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தினசரி ஊதியம் – திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்

தற்காலிக பணியாளர்களுக்கு 2018-2019 ஆண்டிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தினசரி ஊதியம்- திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்

24/10/2018 31/03/2019 பதிவிறக்கங்கள் (590 KB)
இரத்த வங்கியின் வருடாந்திர உத்தேச முகாம் நிரல்

இரத்த வங்கியின் வருடாந்திர உத்தேச முகாம் நிரல்

01/10/2018 31/08/2019 பதிவிறக்கங்கள் (2 MB)
ஆவணகம்