அறிவிப்புகள்

தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் இறுதி நாள் கோப்பு
முன்னாள் படைவீரர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

முன்னாள் படைவீரர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

20/05/2019 30/10/2019 பதிவிறக்கங்கள் (154 KB)
முன்னாள் படைவீரர்களின் விவரங்கள் கணிணி மயமாக்கபடவுள்ளது தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

முன்னாள் படைவீரர்களின் விவரங்கள் கணிணி மயமாக்கபடவுள்ளது தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

15/05/2019 30/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (246 KB)
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களில் சேர்க்கைக்கான பத்திரிக்கை செய்தி

அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களில் சேர்க்கைக்கான பத்திரிக்கை செய்தி

06/05/2019 31/05/2019 பதிவிறக்கங்கள் (234 KB)
புள்ளம்பாடி அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சேர்க்கைக்காக விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படிகின்றன

புள்ளம்பாடி அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சேர்க்கைக்காக விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படிகின்றன

06/05/2019 31/05/2019 பதிவிறக்கங்கள் (207 KB)
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 33 அஞ்சல் அலுவலகங்களில் அதார் அட்டை பதிவு மற்றும் திருத்தம் சேவைகள் நடைபெறும் விவரம்.

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 33 அஞ்சல் அலுவலகங்களில் அதார் அட்டை பதிவு மற்றும் திருத்தம் சேவைகள் நடைபெறும் விவரம்.

27/04/2019 31/12/2019 பதிவிறக்கங்கள் (1 MB)
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் – அனுமதி பெற்று செயல்படும் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளிகள் பட்டியல்

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் – அனுமதி பெற்று செயல்படும் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளிகள் பட்டியல்

27/04/2019 31/08/2019 பதிவிறக்கங்கள் (3 MB)
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் – அனுமதி பெற்று செயல்படும் மழலையர் பள்ளிகள் பட்டியல்

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் – அனுமதி பெற்று செயல்படும் மழலையர் பள்ளிகள் பட்டியல்

27/04/2019 31/08/2019 பதிவிறக்கங்கள் (1 MB)
ஆவணகம்