அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் இறுதி நாள் கோப்பு
சுற்றுச்சூழல் துறையின் பத்திரிக்கை செய்தி

சுற்றுச்சூழல் துறையின் பத்திரிக்கை செய்தி

19/11/2019 20/12/2019 பார்க்க (5 MB)
09-10-2019 அன்று நடைபெற்ற திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட சுற்றுப்புற கண்காணிப்பு குழுக்கூட்டத்தின் கூட்ட அறிக்கை

09-10-2019 அன்று நடைபெற்ற திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட சுற்றுப்புற கண்காணிப்பு குழுக்கூட்டத்தின் கூட்ட அறிக்கை

09/10/2019 09/10/2020 பார்க்க (2 MB)
உலக திறன் போட்டி 2019 க்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

உலக திறன் போட்டி 2019 க்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

25/10/2019 25/11/2019 பார்க்க (186 KB)
வெளிநாடுகளில் பணிபுரிய செல்வோர் அறிந்துகொள்ள வேண்டியவை தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

வெளிநாடுகளில் பணிபுரிய செல்வோர் அறிந்துகொள்ள வேண்டியவை தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

17/10/2019 31/12/2019 பார்க்க (198 KB)
தினக்கூலி அடிப்படையில் பணிபுரிந்துவரும் பணியாளர்களுக்கு 2019-2020 ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட புதிய தினக்கூலி விபரங்கள்

தினக்கூலி அடிப்படையில் பணிபுரிந்துவரும் பணியாளர்களுக்கு 2019-2020 ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட புதிய தினக்கூலி விபரங்கள்

17/08/2019 31/03/2020 பார்க்க (1 MB)
செயற்பொறியாளர் , தமிழ்நாடு வீட்டுவசதிவாரியம், திருச்சிராப்பள்ளி – அவர்களின் பத்திரிக்கை செய்தி

செயற்பொறியாளர், தமிழ்நாடு வீட்டுவசதிவாரியம், திருச்சிராப்பள்ளி – அவர்களின் பத்திரிக்கை செய்தி

04/06/2019 31/03/2020 பார்க்க (459 KB)
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்,துவாக்குடியில் உள்ள மாநில உணவக மேலாண்மை மற்றும் உணவாக்க தொழில் நுட்பவியல் நிறுவனத்தில் நடத்தப்படும் இலவச பயிற்சி வகுப்பிற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்,துவாக்குடியில் உள்ள மாநில உணவக மேலாண்மை மற்றும் உணவாக்க தொழில் நுட்பவியல் நிறுவனத்தில் நடத்தப்படும் இலவச பயிற்சி வகுப்பிற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

27/05/2019 31/12/2019 பார்க்க (1 MB)
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 33 அஞ்சல் அலுவலகங்களில் அதார் அட்டை பதிவு மற்றும் திருத்தம் சேவைகள் நடைபெறும் விவரம்.

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 33 அஞ்சல் அலுவலகங்களில் அதார் அட்டை பதிவு மற்றும் திருத்தம் சேவைகள் நடைபெறும் விவரம்.

27/04/2019 31/12/2019 பார்க்க (1 MB)
ஆவணகம்