Close

கோவையில் விமான வீரர்களுக்கான இந்திய விமானப்படை ஆட்சேர்ப்பு பேரணி அக்டோபர் 17ம் தேதி மற்றும் அக்டோபர் 21ம் தேதிகளில் நடைபெறுகிறது

கோவையில் விமான வீரர்களுக்கான இந்திய விமானப்படை ஆட்சேர்ப்பு பேரணி அக்டோபர் 17ம் தேதி மற்றும் அக்டோபர் 21ம் தேதிகளில் நடைபெறுகிறது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் இறுதி நாள் கோப்பு
கோவையில் விமான வீரர்களுக்கான இந்திய விமானப்படை ஆட்சேர்ப்பு பேரணி அக்டோபர் 17ம் தேதி மற்றும் அக்டோபர் 21ம் தேதிகளில் நடைபெறுகிறது

கோவையில் விமான வீரர்களுக்கான இந்திய விமானப்படை ஆட்சேர்ப்பு பேரணி அக்டோபர் 17ம் தேதி மற்றும் அக்டோபர் 21ம் தேதிகளில் நடைபெறுகிறது

02/10/2019 21/10/2019 பார்க்க (2 MB)