Close

இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் மற்றும் 2. பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்/ சுகாதார ஆய்வாளர் பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு

இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் மற்றும் 2. பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்/ சுகாதார ஆய்வாளர் பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் இறுதி நாள் கோப்பு
இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் மற்றும் 2. பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்/ சுகாதார ஆய்வாளர் பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு

இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் மற்றும் 2. பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்/ சுகாதார ஆய்வாளர் பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு (PDF 1.7 MB)

01/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (2 MB)