Close

மாவட்ட ஆட்சியரின் சுருக்க குறிப்பு

திரு.சு.சிவராசு இ.ஆ.ப

திரு.சு.சிவராசு இ.ஆ.ப

திரு.சு.சிவராசு இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட நடுவர் அவர்கள் 2011 ஆண்டு இந்திய ஆட்சியர் பணிக்கு தேர்வானார். முன்னதாக மாநில ஆட்சி பணியில் வருவாய் கோட்ட ஆட்சியராக திருச்சிராப்பள்ளியில் பணியாற்றியுள்ளார்.