Close

எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

Filter

மாவட்ட நிர்வாகம்

பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
திரு. மா. பிரதீப் குமார் இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrtry[at]nic[dot]in0431-2415031
திருமதி.என். காமினி இ.கா.பகாவல் ஆணையர்cop[dot]tricity[at]tncctns[dot]gov[dot]in0431-2332566
திருமதி ஆர்.ராஜலெஷ்மிமாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro-tntry[at]nic[dot]in0431-2460016
திரு. வி. வருண்குமார் இ.கா.பகாவல் கண்காணிப்பாளர்sp[dot]tri[at]tncctns[dot]gov[dot]in0431-2333603
திரு. சு தேவநாதன்திட்ட இயக்குனர்,ஊரக வளர்ச்சி முகமைpodrdatry[at]nic[dot]in0431-2464851