எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

Filter

மாவட்ட நிர்வாகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
கு.இராசாமணி இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrtry[at]nic[dot]in0431-2415031
அ. அமல் ராஜ் இ.கா.பகாவல் துறை ஆணையர்coptry[at]nic[dot]in0431-2332566
சங்கர நாராயணன் (பொறுப்பு)மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro-tntry[at]nic[dot]in0431-2460061
ஜீயால் ஹக்காவல் துறை கண்காணிப்பாளர்sptry[at]nic[dot]in0431-2333629
கே.மலர் விழிதிட்ட இயக்குனர்,ஊரக வளர்ச்சி முகமைpodrdatry[at]nic[dot]in0431-2464851