33வது தேசிய சதுரங்க சேம்பியன்ஷீப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார்