வேலையில்லா சிறுபான்மையின இளைஞர்களிடமிருந்து திறன் வளர்ப்பு பயிற்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது