விலையில்லா மடிக்கணினிகள் மாணவ,மாணவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி