வாரிசுகளால் கைவிடப்படும் பெற்றோர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் தீர்பாயத்தில் மனு செய்து பரிகாரம் தேடிக்கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தகவல்