முசிறி கோட்டாச்சியர் அலுவலம், முசிறி வட்டாச்சியர் அலுவலகம மற்றும் மண்ணச்சநல்லூர் ஓன்றியத்தில் பள்ளிகள் அகியவற்றை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு செய்தார்