முசிறி அருகில் நடந்த விபத்து தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி