மாவட்ட வருவாய்த்துறை அலுவலர்களுடன் ஆய்வு கூட்டம்- 20-08-2019