மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் இணைப்பு சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் வழங்குவதற்கான நேர்முகத்தேர்வு நடைபெற்றது