மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் பொதுசுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவத் துறையின் பணிகள் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது