மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 16-09-2019 அன்று ஸ்ரீரங்கம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது