மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் புதிய பேருந்துகளை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்கள்