மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் காவேரிக் கூட்டுகுடி நீர் திட்ட நீருந்து நிலையத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தனர்