பொதுவிநியோகத் திட்ட குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 14/09/2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது