பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் 2019- பத்திரிக்கை செய்தி – 04/04/2019 அன்று பறக்கும் படையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட தொகை விவரம்