பாராளுமன்ற பொதுத்தேர்தல் 2019 – செலவின பார்வையாளர்கள் கூட்டம்- 20/03/2019