பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – வாக்கு எண்ணும் மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்