நவராத்திரி பண்டிகையை முன்னிட்டு சிறப்பு கொலு கண்காட்சியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள்