துறையூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் நடைபெறும் வளர்ச்சி பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்நேரில் ஆய்வு