திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளியில் பயில விரும்பும் மாணவ, மாணவிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன