குடிமராமத்து திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் செய்தியாகளுக்கு விளக்கி , நேரில் ஆய்வு செய்தார்