கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் மூலம் கோமாரி நோய் தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறவுள்ளது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தகவல்