Close

இந்திய அரசின் பல்வேறு தேசிய விளையாட்டு விருதுகளுக்கு தகுதியான விளையாட்டு வீரர்கள், வீராங்கனைகள் மற்றும் பயிற்றுநர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன